מערך הסייבר הלאומי: ניצול מנגנוני אימות למתקפות – שיטות פעולה ואמצעי התמודדות. הסוכנות האמריקאית לביטחון לאומי (NSA) פרסמה התרעת אבטחה העוסקת בניצול מנגנוני אימות ע"י תוקפים להשגת נגישות למשאבי ענן. ההתרעה מתמקדת ב-2 שיטות פעולה (TTPs) העלולות לאפשר לתוקפים גישה למשאבי הענן הארגוניים, במקרים רבים תוך התמקדות בתשתיות דוא"ל ארגוניות.

מערך הסייבר הלאומי: ניצול מנגנוני אימות למתקפות – שיטות פעולה ואמצעי התמודדות. הסוכנות האמריקאית לביטחון לאומי (NSA) פרסמה התרעת אבטחה העוסקת בניצול מנגנוני אימות ע"י תוקפים להשגת נגישות למשאבי ענן. ההתרעה מתמקדת ב-2 שיטות פעולה (TTPs) העלולות לאפשר לתוקפים גישה למשאבי הענן הארגוניים, במקרים רבים תוך התמקדות בתשתיות דוא"ל ארגוניות.

https://bit.ly/38wh7D3