מחקר: סקטור ספקיות הענן ושירותי דאטה סנטר הולך לכיוון ירוק. הדו"ח כולל ממצאי 800 ראיונות עם מקבלי החלטות בחברות המתמחות במתן שירותי דאטה סנטר. גם ספקיות שירותי דאטה סנטר ישראליות בעלות מודעות לנושא עקב דרישה מצד לקוחות השוכרים את שירותיהן, ועקב החיסכון הכספי מתהליכי התייעלות ואופטימיזציה של הדאטה סנטר. כל הממצאים.

מחקר: סקטור ספקיות הענן ושירותי דאטה סנטר הולך לכיוון ירוק. הדו"ח כולל ממצאי 800 ראיונות עם מקבלי החלטות בחברות המתמחות במתן שירותי דאטה סנטר. גם ספקיות שירותי דאטה סנטר ישראליות בעלות מודעות לנושא עקב דרישה מצד לקוחות השוכרים את שירותיהן, ועקב החיסכון הכספי מתהליכי התייעלות ואופטימיזציה של הדאטה סנטר. כל הממצאים.

http://bit.ly/34iO1Wj