המהלך המושחת האחרון של שר התקשורת יועז הנדל לטובת סלקום/IBC – לדפוק את הציבור ובזק. לאחר פיטורי השר, וברגע האחרון לפני עזיבתו את המשרד, הוא הזדרז לפתע לפרסם החלטה על שימוע – מהלך להוזלת תעריפי הטלפון הנייח לצרכן, שמאחוריה עומדים אינטרסים זרים ולא טובת הציבור, כי הסכום הענק הזה, היה אמור, בין היתר, להיות מוקצה ע"י בזק לטובת פריסת הסיבים.

המהלך המושחת האחרון של שר התקשורת יועז הנדל לטובת סלקום/IBC – לדפוק את הציבור ובזק. לאחר פיטורי השר, וברגע האחרון לפני עזיבתו את המשרד, הוא הזדרז לפתע לפרסם החלטה על שימוע – מהלך להוזלת תעריפי הטלפון הנייח לצרכן, שמאחוריה עומדים אינטרסים זרים ולא טובת הציבור, כי הסכום הענק הזה, היה אמור, בין היתר, להיות מוקצה ע"י בזק לטובת פריסת הסיבים.

http://bit.ly/3nngYHZ