טכנולוגיות מצילות חיים בכבישים והתקדמות הטמעת השימוש ברכב אוטונומי בישראל. ועדת הכלכלה של הכנסת ונציגי חברות טכנולוגיה דנו בנושא. סוף השבוע האחרון רק הדגיש את הצורך להגביר שימוש בטכנולוגיה, שהייתה יכולה להציל חיים ולשנות גורל של משפחות שלמות. הוועדה דרשה, עד סוף החודש, עדכון על קידום החקיקה להטמעת הרכב האוטונומי ועדכון מחברת נתיבי ישראל על הניסויים, ומהממשלה לקבוע יעד לשימוש תחבורה אוטונומית שיתופית ונגישה. כל הפרטים.

טכנולוגיות מצילות חיים בכבישים והתקדמות הטמעת השימוש ברכב אוטונומי בישראל. ועדת הכלכלה של הכנסת ונציגי חברות טכנולוגיה דנו בנושא. סוף השבוע האחרון רק הדגיש את הצורך להגביר שימוש בטכנולוגיה, שהייתה יכולה להציל חיים ולשנות גורל של משפחות שלמות. הוועדה דרשה, עד סוף החודש, עדכון על קידום החקיקה להטמעת הרכב האוטונומי ועדכון מחברת נתיבי ישראל על הניסויים, ומהממשלה לקבוע יעד לשימוש תחבורה אוטונומית שיתופית ונגישה. כל הפרטים.

https://bit.ly/37jewgl