האם סגירת דורות 2 ו-3 בסלולר היא צעד מתבקש ונדרש לשוק הסלולר בישראל? התכנית החדשה של צמרת משרד התקשורת (שר ומנכ"לית) היא אסון ל-2 שווקים: לשוק העסקי המפעיל IoT (בעיקר סנסורים) של כמיליון נקודות קצה, ללא תקציב להחלפת מיליון המכשירים, ולכ-600 אלף בעלי "מכשירים כשרים", כאשר "ועדת הרבנים" מתנגדת למעבר לדור 4 וכמובן לדור 5. ניתוח שימוע הזוי נוסף של משרד התקשורת, שכנראה יתברר בבג"ץ, כי הוא מבוסס על הנחות יסוד שקריות, על כזבים ועל נתונים "המצוצים מהאצבע".

האם סגירת דורות 2 ו-3 בסלולר היא צעד מתבקש ונדרש לשוק הסלולר בישראל? התכנית החדשה של צמרת משרד התקשורת (שר ומנכ"לית) היא אסון ל-2 שווקים: לשוק העסקי המפעיל IoT (בעיקר סנסורים) של כמיליון נקודות קצה, ללא תקציב להחלפת מיליון המכשירים, ולכ-600 אלף בעלי "מכשירים כשרים", כאשר "ועדת הרבנים" מתנגדת למעבר לדור 4 וכמובן לדור 5. ניתוח שימוע הזוי נוסף של משרד התקשורת, שכנראה יתברר בבג"ץ, כי הוא מבוסס על הנחות יסוד שקריות, על כזבים ועל נתונים "המצוצים מהאצבע".

https://bit.ly/385szoZ