עבור מי עובדת מועצת הכבלים והלוויין הכפופה לשר התקשורת? – לא עבורכם! זו פעם שלישית, שמועצת הכבלים והלוויין מעוניינת לצמצם את היקף פעילות מוקדי השירות בחברות, שבאחריות המועצה: HOT ו-YES, מ-10 שעות בימות השבוע ל-8 שעות בלבד. דווקא כשיש עלייה בביקושים למוקדי החברות המועצה מעוניינת לעזור לבעלי החברות ולחסוך בהוצאות ולהשאיר עובדי מוקד בחל"ת. (המקבלים תשלום מהמדינה ולא מהן) ואיזו חברה מבין השתיים לא ביקשה בכלל את השינוי בשעות?

עבור מי עובדת מועצת הכבלים והלוויין הכפופה לשר התקשורת? – לא עבורכם! זו פעם שלישית, שמועצת הכבלים והלוויין מעוניינת לצמצם את היקף פעילות מוקדי השירות בחברות, שבאחריות המועצה: HOT ו-YES, מ-10 שעות בימות השבוע ל-8 שעות בלבד. דווקא כשיש עלייה בביקושים למוקדי החברות המועצה מעוניינת לעזור לבעלי החברות ולחסוך בהוצאות ולהשאיר עובדי מוקד בחל"ת. (המקבלים תשלום מהמדינה ולא מהן) ואיזו חברה מבין השתיים לא ביקשה בכלל את השינוי בשעות?

https://bit.ly/3aaqJWz