חשיפת החקירה הפלילית כנגד שר התקשורת יועז הנדל והיועמ"שית במשרד התקשורת, עו"ד דנה נויפלד. במקביל לחשיפה של אלי ציפורי, "מורם המסך" מעל להחלטות מ"מ פרקליט המדינה (שהוא גם היועמ"ש, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט) בתחום ההתנהלות וקבלת ההחלטות של שר התקשורת והיועצת המשפטית של משרד התקשורת. הפרשות הועברו לראש אגף החקירות במשטרה להחלטה האם ועל מי ומתי להטיל את ביצוע החקירות בפרשות הללו. יש עוד מעורבים בפרשות הללו, ששמם ידוע לכל מי שקורא את החשיפות אודות השערוריות המדהימות הללו באתר Telecom News. יודגש, ש"חזקת החפות" חלה על כל השמות המוזכרים בכתבה זו.

חשיפת החקירה הפלילית כנגד שר התקשורת יועז הנדל והיועמ"שית במשרד התקשורת, עו"ד דנה נויפלד. במקביל לחשיפה של אלי ציפורי, "מורם המסך" מעל להחלטות מ"מ פרקליט המדינה (שהוא גם היועמ"ש, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט) בתחום ההתנהלות וקבלת ההחלטות של שר התקשורת והיועצת המשפטית של משרד התקשורת. הפרשות הועברו לראש אגף החקירות במשטרה להחלטה האם ועל מי ומתי להטיל את ביצוע החקירות בפרשות הללו. יש עוד מעורבים בפרשות הללו, ששמם ידוע לכל מי שקורא את החשיפות אודות השערוריות המדהימות הללו באתר Telecom News. יודגש, ש"חזקת החפות" חלה על כל השמות המוזכרים בכתבה זו.

https://bit.ly/YoazHendelDanaNoyfeld