תכנית "אי פריסת סיבים" מתקדמת תוך מהלכי רמיה והסתרה בוועדת הכלכלה! שר התקשורת, יועז הנדל, ומנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן חורין, ממשיכים להטעות ולשקר לוועדת הכלכלה של הכנסת בתכנית המכונה על ידם "מתווה הסיבים", תכנית, שלא תפרוס סיבים לבתים, בוודאי לא בפריפריה ובוודאי לא בעשור הנוכחי. תכנית ההונאה הענקית הזו ממשיכה בלי מעצורים גם נגד חוות דעת מקצועיות של מומחי הכנסת עצמם. כל החישובים, שיובילו לאי פריסת הסיבים.

תכנית "אי פריסת סיבים" מתקדמת תוך מהלכי רמיה והסתרה בוועדת הכלכלה! שר התקשורת, יועז הנדל, ומנכ"לית המשרד, לירן אבישר בן חורין, ממשיכים להטעות ולשקר לוועדת הכלכלה של הכנסת בתכנית המכונה על ידם "מתווה הסיבים", תכנית, שלא תפרוס סיבים לבתים, בוודאי לא בפריפריה ובוודאי לא בעשור הנוכחי. תכנית ההונאה הענקית הזו ממשיכה בלי מעצורים גם נגד חוות דעת מקצועיות של מומחי הכנסת עצמם. כל החישובים, שיובילו לאי פריסת הסיבים.

https://bit.ly/33Ppl7y