האם "משגיחת הכשרות" על נתניהו פיברקה לעצמה את הסדרי ניגוד העניינים? היועמ"ש, צמרת הפרקליטות וצמרת משרד התקשורת, כנראה, עדיין לא קלטו, שניתוח מאפייני מסמכים יכול לחשוף שקרים, אי-התאמות מהותיות, פיברוקים ונתונים פיקטיביים העומדים מאחוריהם, ושניתן להבדיל בין מסמכי סריקה בסורק שולחני לבין מסמכים דיגיטליים של PDF או Word המומר ל-PDF. בדיקה מחודשת השוואתית של מומחי מסמכים הובילה לממצאים מאוד מפתיעים, שלא לומר, פליליים, לכאורה. "הרמת מסך" מעל הטריקים, שהיועמ"ש ד"ר אביחי מנדלבליט ועוזרתו עו"ד דינה זילבר מחביאים היטב: איך "יקיריהם" מכינים לעצמם "הסדרי ניגוד עניינים", שנראים (לאור הניתוח הנחשף כאן) – מפוברקים לחלוטין.כ"כ, איך היועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד דנה נויפלד, שהיא עדה מרכזית נגד נתניהו בתיק 4000, יכולה לפקח על עצמה (כשלא מסכימים שנתניהו יפקח על עצמו)? לקינוח: האם דנה נויפלד הכינה לשר יועז הנדל "הסדר ניגוד עניינים"' מה שנדרש בדקדקנות לגבי כל שאר שרי הממשלה, במיוחד אם שמם נתניהו?

האם "משגיחת הכשרות" על נתניהו פיברקה לעצמה את הסדרי ניגוד העניינים? היועמ"ש, צמרת הפרקליטות וצמרת משרד התקשורת, כנראה, עדיין לא קלטו, שניתוח מאפייני מסמכים יכול לחשוף שקרים, אי-התאמות מהותיות, פיברוקים ונתונים פיקטיביים העומדים מאחוריהם, ושניתן להבדיל בין מסמכי סריקה בסורק שולחני לבין מסמכים דיגיטליים של PDF או Word המומר ל-PDF. בדיקה מחודשת השוואתית של מומחי מסמכים הובילה לממצאים מאוד מפתיעים, שלא לומר, פליליים, לכאורה. "הרמת מסך" מעל הטריקים, שהיועמ"ש ד"ר אביחי מנדלבליט ועוזרתו עו"ד דינה זילבר מחביאים היטב: איך "יקיריהם" מכינים לעצמם "הסדרי ניגוד עניינים", שנראים (לאור הניתוח הנחשף כאן) – מפוברקים לחלוטין.כ"כ, איך היועצת המשפטית של משרד התקשורת, עו"ד דנה נויפלד, שהיא עדה מרכזית נגד נתניהו בתיק 4000, יכולה לפקח על עצמה (כשלא מסכימים שנתניהו יפקח על עצמו)? לקינוח: האם דנה נויפלד הכינה לשר יועז הנדל "הסדר ניגוד עניינים"' מה שנדרש בדקדקנות לגבי כל שאר שרי הממשלה, במיוחד אם שמם נתניהו?

https://bit.ly/DanaNoyfeld