תחזית איומי הסייבר ל-2021 עבור ארגונים/עסקים לנוכח הוספת מרחבי תקיפה חדשים. התחזית, תוך מיקוד על מתקפות סייבר ממוקדות וממושכות הקרויות APT-Advanced Persistent Threat, משמשת כבסיס ידע לקהילת מומחי הסייבר כדי לסייע לארגונים/עסקים, לתכנן ולשפר את מוכנותם וחוסנם למתקפות סייבר עימן הם צפויים להתמודד בשנה הבאה ולהגיע בזמן האמת מוכנים מתמיד.

תחזית איומי הסייבר ל-2021 עבור ארגונים/עסקים לנוכח הוספת מרחבי תקיפה חדשים. התחזית, תוך מיקוד על מתקפות סייבר ממוקדות וממושכות הקרויות APT-Advanced Persistent Threat, משמשת כבסיס ידע לקהילת מומחי הסייבר כדי לסייע לארגונים/עסקים, לתכנן ולשפר את מוכנותם וחוסנם למתקפות סייבר עימן הם צפויים להתמודד בשנה הבאה ולהגיע בזמן האמת מוכנים מתמיד.

https://bit.ly/37e0DPj