חשיפה בלעדית: בכיר משרד התקשורת וועדת הרבנים מקדמים את מפלגת "דרך ארץ": חשיפת הקשר המוזר (שלא ברורה מידת חוקיותו, בלשון המעטה), בין צמרת משרד התקשורת, שר התקשורת יועז הנדל, המשנה למנכ"לית המשרד, "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" וצוות ההקמה של מפלגת "דרך ארץ". בנוסף: פעולת הטשטוש ו"מחיקת עקבות" המיידית, שהופעלה ע"י השר, מיד לאחר שנשלחו אליו שאלות נוקבות לתגובה. הצגת המסמכים "לפני" ו"אחרי".

חשיפה בלעדית: בכיר משרד התקשורת וועדת הרבנים מקדמים את מפלגת "דרך ארץ": חשיפת הקשר המוזר (שלא ברורה מידת חוקיותו, בלשון המעטה), בין צמרת משרד התקשורת, שר התקשורת יועז הנדל, המשנה למנכ"לית המשרד, "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" וצוות ההקמה של מפלגת "דרך ארץ". בנוסף: פעולת הטשטוש ו"מחיקת עקבות" המיידית, שהופעלה ע"י השר, מיד לאחר שנשלחו אליו שאלות נוקבות לתגובה. הצגת המסמכים "לפני" ו"אחרי".

https://bit.ly/DerachEretz