2 מיזמים בתחום הבריאות הדיגטלית זכו במענקי מחקר מקרן דוד פרידמן. 2 זוגות סטודנטים מהמכללה האקדמית צפת, בכל זוג שילוב של סטודנטים יהודי/ערבי, זכו בתחרות במענקי המחקר של 30 אלף ₪ כל מענק, לטובת יישום ופיתוח יוזמות טכנולוגיות חדשניות. כל הפרטים.

2 מיזמים בתחום הבריאות הדיגטלית זכו במענקי מחקר מקרן דוד פרידמן. 2 זוגות סטודנטים מהמכללה האקדמית צפת, בכל זוג שילוב של סטודנטים יהודי/ערבי, זכו בתחרות במענקי המחקר של 30 אלף ₪ כל מענק, לטובת יישום ופיתוח יוזמות טכנולוגיות חדשניות. כל הפרטים.

https://bit.ly/3nIx7Ym