סקר: רוב הציבור בישראל נפגע מאיומים ברשת. הסקר חושף נתונים על הפחדים הכי גדולים שלנו ברשת, אילו איומי רשת הם הנפוצים ביותר ומהם הרגלי אבטחת המידע של הישראלים. ומה קורה לגבי ההגנה על הסמארטפון אנדרואיד?

סקר: רוב הציבור בישראל נפגע מאיומים ברשת. הסקר חושף נתונים על הפחדים הכי גדולים שלנו ברשת, אילו איומי רשת הם הנפוצים ביותר ומהם הרגלי אבטחת המידע של הישראלים. ומה קורה לגבי ההגנה על הסמארטפון אנדרואיד?

https://bit.ly/3o19b2P