חיסון על גלגלים: מד"א חנך 3 רכבים מיוחדים המיועדים לחיסוני הקורונה. ברכבי הקרוואן, שיוצרו ע"י חב' ישראלית, הוצבו מקררים מיוחדים היכולים להכיל אלפי חיסונים. אחד פועל במינוס 23 מעלות, כדרוש לשימור מנות החיסון של מודרנה והשני במינוס 80 מעלות, עבור חיסונים של פייזר. איך זה נראה?

חיסון על גלגלים: מד"א חנך 3 רכבים מיוחדים המיועדים לחיסוני הקורונה. ברכבי הקרוואן, שיוצרו ע"י חב' ישראלית, הוצבו מקררים מיוחדים היכולים להכיל אלפי חיסונים. אחד פועל במינוס 23 מעלות, כדרוש לשימור מנות החיסון של מודרנה והשני במינוס 80 מעלות, עבור חיסונים של פייזר. איך זה נראה?

https://bit.ly/372U95r