השר יועז הנדל שוב פרזנטור של פרטנר בחיבורי סיבים במעלה אדומים. פרטנר מחברת את תושבי מעלה אדומים לתשתית הסיבים האופטיים שלה, ושר התקשורת מצטלם בפרהסיה לשם פרסום מסחרי של חברה המפוקחת ע"י משרדו, מה שאסור לו לעשות, ונותן גיבוי וחיפוי לפרישה לא חוקית וללא רישיון, ויש פה, לכאורה, צבר של עבירות פליליות.

השר יועז הנדל שוב פרזנטור של פרטנר בחיבורי סיבים במעלה אדומים. פרטנר מחברת את תושבי מעלה אדומים לתשתית הסיבים האופטיים שלה, ושר התקשורת מצטלם בפרהסיה לשם פרסום מסחרי של חברה המפוקחת ע"י משרדו, מה שאסור לו לעשות, ונותן גיבוי וחיפוי לפרישה לא חוקית וללא רישיון, ויש פה, לכאורה, צבר של עבירות פליליות.

https://bit.ly/3nIMwrE