המחוקקים בשווייץ העבירו חוק ראשי לקידום תחום הדומיינים ("שמות מתחם")! בשווייץ, בה יש פחות תושבים מאשר בישראל, יש כ-2.5 מיליון שמות מתחם (דומיינים) לעומת רק כרבע מיליון דומיינים בארץ. מה הסיבה להבדל ולפער הענק הזה? למה אנו כל כך מפגרים בתחום? איך נוכל להגיע למספר הדומיינים של שווייץ?

המחוקקים בשווייץ העבירו חוק ראשי לקידום תחום הדומיינים ("שמות מתחם")! בשווייץ, בה יש פחות תושבים מאשר בישראל, יש כ-2.5 מיליון שמות מתחם (דומיינים) לעומת רק כרבע מיליון דומיינים בארץ. מה הסיבה להבדל ולפער הענק הזה? למה אנו כל כך מפגרים בתחום? איך נוכל להגיע למספר הדומיינים של שווייץ?

https://bit.ly/SwissDomain