משרד התקשורת יחייב את חברות הסלולר להרחיב את הכיסוי של רשת דור 4. המשרד יאפשר לחברות 120 אתרים בהם תוכלנה להיעזר אחת בשנייה לצרכי כיסוי. זאת, כדי לתמרץ מפעילים לפרוש באזורים מרוחקים ודלילי אוכלוסין בהם הכיסוי הסלולרי מאתגר ומורכב ליישום. המשרד פרסם את רשימת כל האזורים להספקת כיסוי בעזרת מפעיל אחר.

משרד התקשורת יחייב את חברות הסלולר להרחיב את הכיסוי של רשת דור 4. המשרד יאפשר לחברות 120 אתרים בהם תוכלנה להיעזר אחת בשנייה לצרכי כיסוי. זאת, כדי לתמרץ מפעילים לפרוש באזורים מרוחקים ודלילי אוכלוסין בהם הכיסוי הסלולרי מאתגר ומורכב ליישום. המשרד פרסם את רשימת כל האזורים להספקת כיסוי בעזרת מפעיל אחר.

https://bit.ly/3lFXGwN