פרטנר תאפשר למשקיעים להגיש הצעות השקעה בשותפות בתשתית הסיבים האופטיים 'פרטנר פייבר'. זאת, בעקבות הזינוק בביקוש לתשתית אינטרנט מהיר. מצ"ב ההודעה לבורסה.

פרטנר תאפשר למשקיעים להגיש הצעות השקעה בשותפות בתשתית הסיבים האופטיים 'פרטנר פייבר'. זאת, בעקבות הזינוק בביקוש לתשתית אינטרנט מהיר. מצ"ב ההודעה לבורסה.

https://bit.ly/3pBKXxr