מהפכה בזכויות עוסקים קטנים: יושוו מבחינת חוק הגנת הצרכן לצרכן פרטי. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הוציאה קול קורא להשוואת הגנות לפי חוק הגנת הצרכן, שמוקנות לצרכן הפרטי, גם על עסק קטן מאוד, כי במובנים רבים, עוסק קטן מאד קרוב במאפייניו לצרכן ביתי. הרשות מבקשת את התייחסות הציבור ובעלי העניין לכמה נושאים מרכזיים ומשתפת את הציבור מוקדם בתהליך עיצוב הפתרון החוקי.

מהפכה בזכויות עוסקים קטנים: יושוו מבחינת חוק הגנת הצרכן לצרכן פרטי. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הוציאה קול קורא להשוואת הגנות לפי חוק הגנת הצרכן, שמוקנות לצרכן הפרטי, גם על עסק קטן מאוד, כי במובנים רבים, עוסק קטן מאד קרוב במאפייניו לצרכן ביתי. הרשות מבקשת את התייחסות הציבור ובעלי העניין לכמה נושאים מרכזיים ומשתפת את הציבור מוקדם בתהליך עיצוב הפתרון החוקי.

https://bit.ly/32WRclL