איך שר עם 2 תיקי חקירה פליליים הצליח לנטרל את 3 "שומרי הסף" במשרדו? שר התקשורת, יועז הנדל, יהיה שר ראשון בממשלה הנוכחית, שהחלטותיו הועברו לחקירת משטרה עפ"י החלטת מ"מ פרקליט המדינה (היועמ"ש מנדלבליט). פרטי 2 התיקים ייחשפו ברגע שלא ישבשו החקירה. החשיפה כאן היא איך הצליח הנדל, תחת מעטפת סיסמאות שקריות של "ציונות", "קו המחרשה" ו"קידום הפריפריה", לנטרל 3 "שומרי סף" במש' התקשורת, (2 מהם ע"י מתן פרס כספי ללא בסיס חוקי), כדי לקדם את תוכניתו המרכזית: לבנות מפלגה על גב המשרד, ואגב כך לדאוג לאינטרסים של קב' סלקום\IBC בהטבות רגולטוריות של מיליארדים.

איך שר עם 2 תיקי חקירה פליליים הצליח לנטרל את 3 "שומרי הסף" במשרדו? שר התקשורת, יועז הנדל, יהיה שר ראשון בממשלה הנוכחית, שהחלטותיו הועברו לחקירת משטרה עפ"י החלטת מ"מ פרקליט המדינה (היועמ"ש מנדלבליט). פרטי 2 התיקים ייחשפו ברגע שלא ישבשו החקירה. החשיפה כאן היא איך הצליח הנדל, תחת מעטפת סיסמאות שקריות של "ציונות", "קו המחרשה" ו"קידום הפריפריה", לנטרל 3 "שומרי סף" במש' התקשורת, (2 מהם ע"י מתן פרס כספי ללא בסיס חוקי), כדי לקדם את תוכניתו המרכזית: לבנות מפלגה על גב המשרד, ואגב כך לדאוג לאינטרסים של קב' סלקום\IBC בהטבות רגולטוריות של מיליארדים.

https://bit.ly/YoazHendelMOC