מיהן 100 חברות הטכנולוגיה (9 מישראל) הצפויות לאתגר את השווקים הגלובליים? הוצגו 100 חברות הטכנולוגיה המבטיחות ביותר, שצמחו בשווקים מתעוררים ומניעות את הדור הבא של חדשנות וצמיחה בעולם, ושצלחו גם את מגפת הקורונה. הרשימה היוקרתית כוללת 9 חברות ישראליות. באיזה מקום נמצאת ישראל במספר האבסולוטי של חברות טכנולוגיה מבטיחות ובאיזה מקום במספר חברות לנפש?

מיהן 100 חברות הטכנולוגיה (9 מישראל) הצפויות לאתגר את השווקים הגלובליים? הוצגו 100 חברות הטכנולוגיה המבטיחות ביותר, שצמחו בשווקים מתעוררים ומניעות את הדור הבא של חדשנות וצמיחה בעולם, ושצלחו גם את מגפת הקורונה. הרשימה היוקרתית כוללת 9 חברות ישראליות. באיזה מקום נמצאת ישראל במספר האבסולוטי של חברות טכנולוגיה מבטיחות ובאיזה מקום במספר חברות לנפש?

https://bit.ly/3kDVJzx