לא מדע בדיוני: תחזית איומי סייבר ל-2021 – איך תיראנה מתקפות הסייבר בעתיד הקרוב? הדו"ח חושף את האסטרטגיות, שתשמשנה את פושעי הסייבר בעתיד הקרוב, ואת ההמלצות, שתסייענה להתכונן כדי להגן מפני המתקפות, שתתרחשנה תוך מיקרו-שניות, כולל הפצת מתקפות מהחלל, ושתאפשרנה לפושעים לכסות שטח חדש ותאתגרנה את הגורמים האחראים על ההגנה להיות צעד אחד לפני הפושעים.

לא מדע בדיוני: תחזית איומי סייבר ל-2021 – איך תיראנה מתקפות הסייבר בעתיד הקרוב? הדו"ח חושף את האסטרטגיות, שתשמשנה את פושעי הסייבר בעתיד הקרוב, ואת ההמלצות, שתסייענה להתכונן כדי להגן מפני המתקפות, שתתרחשנה תוך מיקרו-שניות, כולל הפצת מתקפות מהחלל, ושתאפשרנה לפושעים לכסות שטח חדש ותאתגרנה את הגורמים האחראים על ההגנה להיות צעד אחד לפני הפושעים.

https://bit.ly/36J6goj

RANSOMWARE