אפליקציה SafeUP: אפליקציה לאנדרואיד ולאייפון ליצירת מרחב בטוח מהטרדות / תקיפות עבור נשים ע"י נשים, מיזם של היזמית נטע שרייבר גמליאל. היא מאפשרת למשתמשות להיעזר בה כאשר הן נתקלות בסכנות ממשיות או פוטנציאליות וזקוקות לתמיכה, ליווי או סיוע פיזי. עזרה כזו מוגשת ע"י מערך השומרות המוסמכות, שתודות לפריסתן בקהילות, יכולות להציע מענה באופן מהיר ויעיל.

אפליקציה SafeUP: אפליקציה לאנדרואיד ולאייפון ליצירת מרחב בטוח מהטרדות / תקיפות עבור נשים ע"י נשים, מיזם של היזמית נטע שרייבר גמליאל. היא מאפשרת למשתמשות להיעזר בה כאשר הן נתקלות בסכנות ממשיות או פוטנציאליות וזקוקות לתמיכה, ליווי או סיוע פיזי. עזרה כזו מוגשת ע"י מערך השומרות המוסמכות, שתודות לפריסתן בקהילות, יכולות להציע מענה באופן מהיר ויעיל.

https://bit.ly/2UjKPV8