מפתחים מוזמנים להירשם להאקתון פתרונות בתחום אחסון המידע, האתגר: לעזור לארגונים לעשות שימוש בנתונים לא מנוצלים. פרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים.

מפתחים מוזמנים להירשם להאקתון פתרונות בתחום אחסון המידע, האתגר: לעזור לארגונים לעשות שימוש בנתונים לא מנוצלים. פרסים כספיים ל-3 המקומות הראשונים.

https://bit.ly/38rIrUA