את מי מינה ד"ר מנדלבליט להיות "משגיחת הכשרות" של נתניהו ולמה? "הרמת מסך" על מה שהיה ועודנו מאחורי הקלעים של "בישול הסדרי ניגוד העניינים" הראשון והשני של נתניהו בחתימת היועמ"ש מנדלבליט. חשיפת הכוחות הכלכליים והמשפטיים שפעלו ופועלים, שמעוניינים לסלק כל קשר ומגע של נתניהו בשוק התקשורת ולמה. פרק 48 בסדרת הכתבות על "תיק 4000" עוסק בשיטה, שנבנתה רק בישראל, שבה דרך תהליך מופרך של "ניגודי עניינים", ללא כל בסיס חוקי, אפשר מחד לתפור תיקים לכל אחד המפריע "לקליקה", ומאידך, למנוע ולסגור כל חשד וחקירה נגד מי מ"הקליקה" ואוהדיה "המאותרגים". כך, מקדמים אינטרסים של קבוצה כלכלית אחת על הגב של משרד התקשורת תוך סילוק נתניהו מכל עמדת השפעה או קבלת החלטות בנושא.

את מי מינה ד"ר מנדלבליט להיות "משגיחת הכשרות" של נתניהו ולמה? "הרמת מסך" על מה שהיה ועודנו מאחורי הקלעים של "בישול הסדרי ניגוד העניינים" הראשון והשני של נתניהו בחתימת היועמ"ש מנדלבליט. חשיפת הכוחות הכלכליים והמשפטיים שפעלו ופועלים, שמעוניינים לסלק כל קשר ומגע של נתניהו בשוק התקשורת ולמה. פרק 48 בסדרת הכתבות על "תיק 4000" עוסק בשיטה, שנבנתה רק בישראל, שבה דרך תהליך מופרך של "ניגודי עניינים", ללא כל בסיס חוקי, אפשר מחד לתפור תיקים לכל אחד המפריע "לקליקה", ומאידך, למנוע ולסגור כל חשד וחקירה נגד מי מ"הקליקה" ואוהדיה "המאותרגים". כך, מקדמים אינטרסים של קבוצה כלכלית אחת על הגב של משרד התקשורת תוך סילוק נתניהו מכל עמדת השפעה או קבלת החלטות בנושא.

http://bit.ly/Tik4000No48