מערך הסייבר הלאומי: יש גל תקיפות כופרה במשק! המערך פרסם 33 המלצות לארגונים ועסקים למניעת תקיפת כופרה.

מערך הסייבר הלאומי: יש גל תקיפות כופרה במשק! המערך פרסם 33 המלצות לארגונים ועסקים למניעת תקיפת כופרה.

https://bit.ly/3k1A5os