הגנת פרטיות המשתמשים באפליקציות להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק. הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך העוסק בפרטיות בשימוש באפליקציות להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק, ומדגישה, שיש לתת משקל ראוי בהפעלתן להגנת הפרטיות ולקבלת הסכמה לרישום ולשימוש בהן. הציבור מוזמן לשלוח התייחסויות/הערות.

הגנת פרטיות המשתמשים באפליקציות להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק. הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך העוסק בפרטיות בשימוש באפליקציות להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק, ומדגישה, שיש לתת משקל ראוי בהפעלתן להגנת הפרטיות ולקבלת הסכמה לרישום ולשימוש בהן. הציבור מוזמן לשלוח התייחסויות/הערות.

https://bit.ly/3oUj5Ev