שקיפות לציבור ושיוויוניות בין חברות התקשורת בפריסת סיבים אך רק בבזק. מש' התקשורת הודיע, שחב' תקשורת בעלות תשתית, בזק והוט, (אך כמובן לא סלקום, IBC, פרטנר וספקי חיבורי אלחוט וסיבים עצמאים) תחויבנה לפרסם אחת לחודש על גבי מפה מקוונת באתר האינטרנט שלהן, את הכתובות בהן נפרשה תשתית סיבים אופטיים.

שקיפות לציבור ושיוויוניות בין חברות התקשורת בפריסת סיבים אך רק בבזק והוט. מש' התקשורת הודיע, שחב' תקשורת בעלות תשתית, בזק והוט, (אך כמובן לא סלקום, IBC, פרטנר וספקי חיבורי אלחוט וסיבים עצמאים) תחויבנה לפרסם אחת לחודש על גבי מפה מקוונת באתר האינטרנט שלהן, את הכתובות בהן נפרשה תשתית סיבים אופטיים.

https://bit.ly/360ZZ6W