מינוי ממונה הגנה על הפרטיות בארגונים, תפקידיו ותחומי אחריותו. הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך המכיל המלצות לארגונים וחברות מכלל מגזרי המשק בנוגע למינויים של ממוני הגנה על הפרטיות בארגונים וביחס לדרישות התפקיד. ניתן לשלוח התייחסויות למסמך.

מינוי ממונה הגנה על הפרטיות בארגונים, תפקידיו ותחומי אחריותו. הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך המכיל המלצות לארגונים וחברות מכלל מגזרי המשק בנוגע למינויים של ממוני הגנה על הפרטיות בארגונים וביחס לדרישות התפקיד. ניתן לשלוח התייחסויות למסמך.

https://bit.ly/2TznY7r