סלקום ממשיכה לצפצף על הרגולטור ובתי המשפט בנושא הפצת ספאם! שוב סלקום הפסידה בביהמ"ש לסיני ליבל בנושא הפצת "ספאם טלפוני" (פרסומות מטרידות במסרונים ובטלפון). סלקום ממשיכה שנים לצפצף על הרגולטור וביהמ"ש, בהערמת קשיים להסרה מרשימת תפוצה לספאם. השאלה המטרידה: מדוע סלקום ממשיכה להשתמש 6 שנים בהליך הסרה מרשימת תפוצה לספאם, שכבר 5 שופטים אישרו, שהוא מהווה הטרדה, שאת מניעתה ביקש המחוקק בתיקון 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם)? מתי מש' התקשורת יאכוף החוק על סלקום? כמה פסקי דין צריכים להתקבל כדי ששר התקשורת יחל לבצע תפקידו?

סלקום ממשיכה לצפצף על הרגולטור ובתי המשפט בנושא הפצת ספאם! שוב סלקום הפסידה בביהמ"ש לסיני ליבל בנושא הפצת "ספאם טלפוני" (פרסומות מטרידות במסרונים ובטלפון). סלקום ממשיכה שנים לצפצף על הרגולטור וביהמ"ש, בהערמת קשיים להסרה מרשימת תפוצה לספאם. השאלה המטרידה: מדוע סלקום ממשיכה להשתמש 6 שנים בהליך הסרה מרשימת תפוצה לספאם, שכבר 5 שופטים אישרו, שהוא מהווה הטרדה, שאת מניעתה ביקש המחוקק בתיקון 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם)? מתי מש' התקשורת יאכוף החוק על סלקום? כמה פסקי דין צריכים להתקבל כדי ששר התקשורת יחל לבצע תפקידו?

https://bit.ly/CellcomSpam

סיני ליבל