כדאי מאוד מאוד לדעת: פייסבוק נכנעה ללחץ הציבורי ומשתמשי פייסבוק/אינסטגרם יוכלו להגיש ערעורים למועצה המפקחת. The Oversight Board מתחילה לקבל פניות ממשתמשי פייסבוק ואינסטגרם לבדיקת תוכן ולהסרת תכנים המועלים לרשתות החברתיות. פייסבוק תוכל אף היא לבקש את הנחיות המועצה. החלטות המועצה תחייבנה את פייסבוק.

כדאי מאוד מאוד לדעת: פייסבוק נכנעה ללחץ הציבורי ומשתמשי פייסבוק/אינסטגרם יוכלו להגיש ערעורים למועצה המפקחת. The Oversight Board מתחילה לקבל פניות ממשתמשי פייסבוק ואינסטגרם לבדיקת תוכן ולהסרת תכנים המועלים לרשתות החברתיות. פייסבוק תוכל אף היא לבקש את הנחיות המועצה. החלטות המועצה תחייבנה את פייסבוק.כדאי מאוד מאוד לדעת: פייסבוק נכנעה ללחץ הציבורי ומשתמשי פייסבוק/אינסטגרם יוכלו להגיש ערעורים למועצה המפקחת. The Oversight Board מתחילה לקבל פניות ממשתמשי פייסבוק ואינסטגרם לבדיקת תוכן ולהסרת תכנים המועלים לרשתות החברתיות. פייסבוק תוכל אף היא לבקש את הנחיות המועצה. החלטות המועצה תחייבנה את פייסבוק.

https://bit.ly/31xFOMm