סקר: פוטנציאל הרווח עקב הטמעת רשתות 5G – רק אם השירותים יהיו מאובטחים כראוי. ה-5G מגביר משמעותית את מספר ההתקנים המחוברים המספקים כר פורה עבור פושעי הסייבר. הסקר ביקש לבדוק נקודות מבט בדבר התפתחות שוק ה-5G בשירותים הארגוניים ואת דרישות האבטחה ואסטרטגיות האבטחה הדרושות כדי לתמוך בשירותים ארגוניים אלה.

סקר: פוטנציאל הרווח עקב הטמעת רשתות 5G – רק אם השירותים יהיו מאובטחים כראוי. ה-5G מגביר משמעותית את מספר ההתקנים המחוברים המספקים כר פורה עבור פושעי הסייבר. הסקר ביקש לבדוק נקודות מבט בדבר התפתחות שוק ה-5G בשירותים הארגוניים ואת דרישות האבטחה ואסטרטגיות האבטחה הדרושות כדי לתמוך בשירותים ארגוניים אלה.

https://bit.ly/2Tf339u