כנס CyberWeek Online: הוצג מודל חדש לאבטחה – הגנה על זהויות. ויש גם 3 המלצות לארגונים.

כנס CyberWeek Online: הוצג מודל חדש לאבטחה – הגנה על זהויות. ויש גם 3 המלצות לארגונים.

https://bit.ly/2TaLqrr