אם סאיב עריקאת ישתחרר מביה"ח הדסה עין כרם בירושלים, שלא ישכח להשאיר שיק עבור חברת הדואר.

אם סאיב עריקאת ישתחרר מביה"ח הדסה עין כרם בירושלים, שלא ישכח להשאיר שיק עבור חברת הדואר.

https://bit.ly/SaebArikat