נחשפה בעיית אבטחה ברשת IoT של חברת ChirpStack. ניצול של בעיית אבטחה הזו מאפשר לתוקף לשתק את הרשת, תוך סכנת השבתת מערכות עירוניות חיוניות בערים חכמות, כמו ניהול תשתיות מים, רשת חשמל, תאורת רחובות, מיחזור, תחבורה, אספקת אנרגיה ובקרת איכות אוויר. כל הפרטים.

נחשפה בעיית אבטחה ברשת IoT של חברת ChirpStack. ניצול של בעיית אבטחה הזו מאפשר לתוקף לשתק את הרשת, תוך סכנת השבתת מערכות עירוניות חיוניות בערים חכמות, כמו ניהול תשתיות מים, רשת חשמל, תאורת רחובות, מיחזור, תחבורה, אספקת אנרגיה ובקרת איכות אוויר. כל הפרטים.

https://bit.ly/2FASP0a