הוט (והוט-נט) החלה לספק חיבורי IPv6 ללקוחותיה, שלא ייעשו עם זה מאומה! זאת, עקב הוראה לא הגיונית של משרד התקשורת.

הוט (והוט-נט) החלה לספק חיבורי IPv6 ללקוחותיה, שלא ייעשו עם זה מאומה! זאת, עקב הוראה לא הגיונית של משרד התקשורת.

https://bit.ly/37aDm26