חשד למעילה בכספי ציבור שהוסוו כתשלום "עבור ייעוץ למשרד התקשורת". שר התקשורת יועז הנדל החליט (ככל המסתמן מהמסמכים הנחשפים כאן), לשלם בניגוד לחוק לידידו ושכנו ממושב נס הרים, רועי פולקמן, מקדמה ע"ס כ-40 אלף ש"ח (ליתר דיוק: 39,499.20 ₪), בתואנה כוזבת, לכאורה, של תשלום עבור שירותי ייעוץ למשרד, בניגוד לכתב המינוי שלו כיו"ר "הוועדה לבחינת אסדרת העל בתחום שידורים".

חשד למעילה בכספי ציבור שהוסוו כתשלום "עבור ייעוץ למשרד התקשורת". שר התקשורת יועז הנדל החליט (ככל המסתמן מהמסמכים הנחשפים כאן), לשלם בניגוד לחוק לידידו ושכנו ממושב נס הרים, רועי פולקמן, מקדמה ע"ס כ-40 אלף ש"ח (ליתר דיוק: 39,499.20 ₪), בתואנה כוזבת, לכאורה, של תשלום עבור שירותי ייעוץ למשרד, בניגוד לכתב המינוי שלו כיו"ר "הוועדה לבחינת אסדרת העל בתחום שידורים".

https://bit.ly/3kaYeKx