אונליין ורחוק מהעין: האם זה עתיד העבודה, ההדרכה והייעוץ בארגונים ועסקים? האם אמצעים, שננקטו ככלי זמני בזמן הסגר יהפכו למציאות קבועה? או שמא ארגונים יעדיפו לחזור למציאות הארגונית כפי שהייתה פעם? האם לאחר חודשים של גיבוש הרגלים חדשים עובדי המשרד יעבדו כולם באופן בלתי הפיך מהבית?

אונליין ורחוק מהעין: האם זה עתיד העבודה, ההדרכה והייעוץ בארגונים ועסקים? האם אמצעים, שננקטו ככלי זמני בזמן הסגר יהפכו למציאות קבועה? או שמא ארגונים יעדיפו לחזור למציאות הארגונית כפי שהייתה פעם? האם לאחר חודשים של גיבוש הרגלים חדשים עובדי המשרד יעבדו כולם באופן בלתי הפיך מהבית?

https://bit.ly/2GV9Rqg