מחקר: האתגרים וההזדמנויות המרכזיים באימוץ ענן היברידי בארגונים ועסקים. הדו"ח מנתח את האתגרים המרכזיים עימם מתמודדים עסקים / ארגונים כאשר הם מנהלים תשתית ענן ציבורי ופרטי, במסגרת מחקר בקרב 650 מקבלי החלטות IT במגוון ענפים, גדלי עסקים ואזורים. הבעיות גדלות כאשר מחפשים אחר מקצוענים המסוגלים לנהל גם תשתית ענן ציבורית וגם פרטית מכיוון ש-2 הסביבות דורשות מערך כישורים שונה. מהו הנושא המרכזי לדאגה בתשתית IT היברידית?

מחקר: האתגרים וההזדמנויות המרכזיים באימוץ ענן היברידי בארגונים ועסקים. הדו"ח מנתח את האתגרים המרכזיים עימם מתמודדים עסקים / ארגונים כאשר הם מנהלים תשתית ענן ציבורי ופרטי, במסגרת מחקר בקרב 650 מקבלי החלטות IT במגוון ענפים, גדלי עסקים ואזורים. הבעיות גדלות כאשר מחפשים אחר מקצוענים המסוגלים לנהל גם תשתית ענן ציבורית וגם פרטית מכיוון ש-2 הסביבות דורשות מערך כישורים שונה. מהו הנושא המרכזי לדאגה בתשתית IT היברידית?

https://bit.ly/3iSSaVe