טכנולוגיות מיוחדות להתמודדות עם הקורונה הוצגו לשר הבריאות. בין היתר, הוצגו רובוט המעניק שירות ובאמצעותו ניתן לפקח על בריאות החולים במחלקות קורונה, ובדיקת קורונה עם תוצאות ב-30 שניות.

טכנולוגיות מיוחדות להתמודדות עם הקורונה הוצגו לשר הבריאות. בין היתר, הוצגו רובוט המעניק שירות ובאמצעותו ניתן לפקח על בריאות החולים במחלקות קורונה, ובדיקת קורונה עם תוצאות ב-30 שניות.

https://bit.ly/3jIvIQa