חשיפת החסינות המוחלטת שקיבלה קבוצת סלקום\IBC בתחום פריסת הסיבים. אין סוף לתעלולים מחוץ לכל מסגרת של איזה חוק, נורמה ותנאי רישיון, בפעילות קבוצת סלקום\IBC (הנמצאת תחת כונס נכסים), בגיבוי וחיפוי של צמרת משרד התקשורת העובדת בשירות הקבוצה. למה משרד התקשורת לא מגיב על התעלולים החדשים של הקבוצה, שכוללים גם עבירות בתחום חוקי הפרטיות, דוגמת הדלפת פרטי דיירים (ותגמול הדייר המדליף ב-1,000 ש"ח) כדי לשכנע את הדיירים להצטרף לשירות הלא חוקי של סלקום?

חשיפת החסינות המוחלטת שקיבלה קבוצת סלקום\IBC בתחום פריסת הסיבים. אין סוף לתעלולים מחוץ לכל מסגרת של איזה חוק, נורמה ותנאי רישיון, בפעילות קבוצת סלקום\IBC (הנמצאת תחת כונס נכסים), בגיבוי וחיפוי של צמרת משרד התקשורת העובדת בשירות הקבוצה. למה משרד התקשורת לא מגיב על התעלולים החדשים של הקבוצה, שכוללים גם עבירות בתחום חוקי הפרטיות, דוגמת הדלפת פרטי דיירים (ותגמול הדייר המדליף ב-1,000 ש"ח) כדי לשכנע את הדיירים להצטרף לשירות הלא חוקי של סלקום?

https://bit.ly/3nnvRL2