מחשוב ענן מול מחשוב edge: מערכת הבריאות נדרשת לחשיבה מחודשת. בחירה ב-edge או במחשוב ענן אינה מצב של ״או או״. מכיוון שטל-רפואה הופכת לנורמה החדשה עבור מטופלים ועובדי שירותי בריאות כאחד, ניתן לצפות, שתשתית הרשת של העתיד תהיה הכלאה בין השניים. כל הפרטים.

מחשוב ענן מול מחשוב edge: מערכת הבריאות נדרשת לחשיבה מחודשת. בחירה ב-edge או במחשוב ענן אינה מצב של ״או או״. מכיוון שטל-רפואה הופכת לנורמה החדשה עבור מטופלים ועובדי שירותי בריאות כאחד, ניתן לצפות, שתשתית הרשת של העתיד תהיה הכלאה בין השניים. כל הפרטים.

https://bit.ly/3iEsJa8