משרד התקשורת פרסם שימוע לרפורמה במבנה שוק האינטרנט. פירוט עיקרי הרפורמה.

משרד התקשורת פרסם שימוע לרפורמה במבנה שוק האינטרנט. פירוט עיקרי הרפורמה.

https://bit.ly/33wAdYq