10 גופים מוסדיים בשוק ההון יקבלו הגנה להשקעה בחב' הייטק בהיקף 2 מיליארד ₪. תינתן הגנה של המדינה על תיק השקעות של גוף מוסדי המשקיע בחברות טכנולוגיות בשלבי צמיחה ראשוניים בשנה וחצי הקרובות. מסלול זה גובש ע"י רשות החדשנות, רשות שוק ההון, משרד האוצר, משרד הכלכלה ורשות ניירות ערך. בחלק מהבקשות הוצג מיקוד בהשקעה בחברות מתחומי Healthcare. חלק מההצעות פנו לתחומים כמו InsureTech ופינטק, שם המוסדיים יכולים להוות משקיעים אסטרטגיים. מי הם הגופים הזוכים?

10 גופים מוסדיים בשוק ההון יקבלו הגנה להשקעה בחב' הייטק בהיקף 2 מיליארד ₪. תינתן הגנה של המדינה על תיק השקעות של גוף מוסדי המשקיע בחברות טכנולוגיות בשלבי צמיחה ראשוניים בשנה וחצי הקרובות. מסלול זה גובש ע"י רשות החדשנות, רשות שוק ההון, משרד האוצר, משרד הכלכלה ורשות ניירות ערך. בחלק מהבקשות הוצג מיקוד בהשקעה בחברות מתחומי Healthcare. חלק מההצעות פנו לתחומים כמו InsureTech ופינטק, שם המוסדיים יכולים להוות משקיעים אסטרטגיים. מי הם הגופים הזוכים?

https://bit.ly/33gAEFZ