מחקר: ניתוח השימוש של ארגונים/עסקים בנתונים במהלך משבר הקורונה. מטרתו הייתה לגלות איך עסקים משלבים גישת ניהול הוליסטית אסטרטגית עם הפעילות העסקית היומיומית (Systems Thinking).

מחקר: ניתוח השימוש של ארגונים/עסקים בנתונים במהלך משבר הקורונה. מטרתו הייתה לגלות איך עסקים משלבים גישת ניהול הוליסטית אסטרטגית עם הפעילות העסקית היומיומית (Systems Thinking).

https://bit.ly/3jka6cG