לא הכינו את שוק התקשורת לסגר ובמקום זה עסקו בהטבות לעצמם ול"מקורבים". צרור טיפים ועצות מעשיות בתחומי הסלולר, הסיבים והאינטרנט לאזרחים הנמצאים בסגר ותלויים בשירותי התקשורת הקיימים בביתם. בזמן שכולם עוסקים בתחום הבריאות, קיימת התעלמות מהעובדה, שבסגר הופך תחום התקשורת להיות מרכיב קריטי לעבודה, למידה מרחוק והעברת שעות פנאי. שר התקשורת יועז הנדל ומנכ"לית המשרד קיבלו התרעות כבר לפני חודשים לעסוק רק בהכנת שוק התקשורת לסגר הצפוי לבוא, אבל הם בזבזו את הזמן על קידום אג'נדה אישית (הקמת מפלגה על בסיס פריסת הסיבים) וחלוקת הטבות רגולטוריות במיליארדים ל"מקורבים לצלחת".

לא הכינו את שוק התקשורת לסגר ובמקום זה עסקו בהטבות לעצמם ול"מקורבים". צרור טיפים ועצות מעשיות בתחומי הסלולר, הסיבים והאינטרנט לאזרחים הנמצאים בסגר ותלויים בשירותי התקשורת הקיימים בביתם. בזמן שכולם עוסקים בתחום הבריאות, קיימת התעלמות מהעובדה, שבסגר הופך תחום התקשורת להיות מרכיב קריטי לעבודה, למידה מרחוק והעברת שעות פנאי. שר התקשורת יועז הנדל ומנכ"לית המשרד קיבלו התרעות כבר לפני חודשים לעסוק רק בהכנת שוק התקשורת לסגר הצפוי לבוא, אבל הם בזבזו את הזמן על קידום אג'נדה אישית (הקמת מפלגה על בסיס פריסת הסיבים) וחלוקת הטבות רגולטוריות במיליארדים ל"מקורבים לצלחת".

https://bit.ly/3criWT1