הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מדריך חדשני על תחבורה חכמה בסביבה דיגיטלית. מטרתו להגביר את הגנת פרטיות המשתמשים בשירותי התחבורה ולהדגיש איזון נכון בין איסוף, עיבוד ושימוש במידע לשם יצירת ערך מקסימלי לציבור בשירותי תחבורה חכמה, לבין שמירה על פרטיות המשתמשים בשירותים אלה. המדריך מציג את האיומים המרכזיים של שירותי התחבורה החכמה על פרטיות המשתמשים, ומציע המלצות בכל הנוגע לשמירה על פרטיות הציבור ולהגנה על מידע הנוגע אליו.

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מדריך חדשני על תחבורה חכמה בסביבה דיגיטלית. מטרתו להגביר את הגנת פרטיות המשתמשים בשירותי התחבורה ולהדגיש איזון נכון בין איסוף, עיבוד ושימוש במידע לשם יצירת ערך מקסימלי לציבור בשירותי תחבורה חכמה, לבין שמירה על פרטיות המשתמשים בשירותים אלה. המדריך מציג את האיומים המרכזיים של שירותי התחבורה החכמה על פרטיות המשתמשים, ומציע המלצות בכל הנוגע לשמירה על פרטיות הציבור ולהגנה על מידע הנוגע אליו.

https://bit.ly/2RtiOce