דו"ח מחקר אבטחת הסייבר ל-2020 העוסק בכוח העבודה המרוחק. הדו"ח מציג את אתגרי אבטחת הסייבר הניצבים בפני ארגונים כתוצאה מהמעבר החד לעבודה מרחוק וההשקעות, שנועדו לאבטח את כוח העבודה המרוחק, ומדווח על ממדי נסיונות הפריצה ופריצות ממשיות לרשתות הארגונים במהלך העבודה מרחוק. ועל 5 התחומים, שיש לקחת בחשבון ולראות בהם הזדמנויות לשיפור החיבור המאובטח מרחוק.

דו"ח מחקר אבטחת הסייבר ל-2020 העוסק בכוח העבודה המרוחק. הדו"ח מציג את אתגרי אבטחת הסייבר הניצבים בפני ארגונים כתוצאה מהמעבר החד לעבודה מרחוק וההשקעות, שנועדו לאבטח את כוח העבודה המרוחק, ומדווח על ממדי נסיונות הפריצה ופריצות ממשיות לרשתות הארגונים במהלך העבודה מרחוק. ועל 5 התחומים, שיש לקחת בחשבון ולראות בהם הזדמנויות לשיפור החיבור המאובטח מרחוק.

https://bit.ly/2FA26oW