משרד התקשורת החל במהלך ביטול חסימות בקווים הכשרים וטיפול ב"צינתוקים". מדובר רק בביטול חסימות למספרי חירום, מצוקה, רווחה, ומספרים ממשלתיים בכפוף לשימוע (מצ"ב) ובתופעת ה"צינתוקים" (צלצול-ניתוק). זה צעד ראשון לאחר שנים של דיווחים על ההזנחה הזו ב-Telecom News. עם זאת. מדובר בצעד חלקי בלבד, שלא יפתור את שליטת ועדת הרבנים בקומה הכשרה.

משרד התקשורת החל במהלך ביטול חסימות בקווים הכשרים וטיפול ב"צינתוקים". מדובר רק בביטול חסימות למספרי חירום, מצוקה, רווחה, ומספרים ממשלתיים בכפוף לשימוע (מצ"ב) ובתופעת ה"צינתוקים" (צלצול-ניתוק). זה צעד ראשון לאחר שנים של דיווחים על ההזנחה הזו ב-Telecom News. עם זאת. מדובר בצעד חלקי בלבד, שלא יפתור את שליטת ועדת הרבנים בקומה הכשרה.

https://bit.ly/3h9Lod7