מחקר בקרב 3,000 מקבלי החלטות בעסקים קטנים ובינוניים על תשתיות מחשוב ונתונים. ברקע המעבר המהיר והבלתי צפוי לעבודה מרחוק במהלך הקורונה, איך תפקדו תשתיות המחשוב? מהם הנתונים העסקיים החשובים יותר מאחרים?

מחקר בקרב 3,000 מקבלי החלטות בעסקים קטנים ובינוניים על תשתיות מחשוב ונתונים. ברקע המעבר המהיר והבלתי צפוי לעבודה מרחוק במהלך הקורונה, איך תפקדו תשתיות המחשוב? מהם הנתונים העסקיים החשובים יותר מאחרים?

https://bit.ly/2YZO2Mh